Monthly Archives: Tháng Tư, 2013

Tổng hợp Writ for Us

Viết bài cho VNTesters

VNTesters biết, viết bài thực sự không phải là sở trường của chúng tôi, nhưng chúng tôi thích đọc và chia sẻ kiến thức và những ý tưởng mới. Đây là lý do tại sao VNTesters chấp nhận bài viết từ khách (guest/visitor) bắt đầu ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2013.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có kiếm thức hay ý tưởng tuyệt vời để chia sẻ, bạn đang rất được hoan nghênh để chia sẻ điều đó với thế giới.