Monthly Archives: Tháng Tám, 2014

Hướng dẫn

Những cái bẫy cần tránh đối với tester mới

Bạn là tester mới? Bạn hoang mang không biết khởi đầu từ đâu? Càng tìm hiểu bạn càng cảm thấy bị mù mờ? Bạn lạc lõng và hoài nghi về năng lực cũng như con đường phát triển của một kỹ sư kiểm thử? Bạn cũng đã tự hỏi mình đã làm gì sai?