Giới thiệu Selenium WebDriver

Với Selenium IDE, chúng ta có thể tạo được các test case ở mức đơn giản với Record-Playback. Bằng cách sử dụng thêm các add-in bên ngoài, chúng ta có thể tiến hơn một bước trong việc sử dụng cấu trúc điều khiển để test case linh động hơn. Tuy nhiên, các add-in không thực

Continue Reading

Automation skills cho tester già mà lười

Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề kiểm thử phần mềm, VNTesters đã từng trải qua thăng có (lead nhiều project, có nhiều member…), trầm có (không project, không member…). Bài này mình đề xuất một vài automation skills cho tester già mà lười giống VNTesters. Ngoài công việc ra thì gia đình, con

Continue Reading