Kiểm thử tự động với Cucumber trong quy trình phát triển phần mềm dựa trên hành vi

Bạn là một kỹ sư kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp, nhu cầu nâng cao kiến thức là điều tất yếu. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn hội thảo về “kiểm thử tự động với Cucumber trong quy trình phát triển phần mềm dựa trên hành vi” (Behavior-Driven Development (BDD) and Automation

Continue Reading