Author Thanh Huynh

Thanh has 7 years of experience in Software Testing in which two years of experience in testing outsourcing projects, four years in managing and leading testing projects. Thanh has been constantly and consistently looking for customer satisfaction, sustainable and cost-effective testing.

Hướng dẫn

Những cái bẫy cần tránh đối với tester mới

Bạn là tester mới? Bạn hoang mang không biết khởi đầu từ đâu? Càng tìm hiểu bạn càng cảm thấy bị mù mờ? Bạn lạc lõng và hoài nghi về năng lực cũng như con đường phát triển của một kỹ sư kiểm thử? Bạn cũng đã tự hỏi mình đã làm gì sai?

1 2 3