Author Thanh Huynh

Thanh has 7 years of experience in Software Testing in which two years of experience in testing outsourcing projects, four years in managing and leading testing projects. Thanh has been constantly and consistently looking for customer satisfaction, sustainable and cost-effective testing.

Kiểm thử phần mềm Very good

Các đặc điểm của một kỹ sư kiểm thử giỏi (Phần 1)?

Đâu là những đặc điểm của một kỹ sư kiểm thử giỏi? Mình muốn giỏi thì phải làm sao? Đó cũng chính là băn khoăn của mình cách đây vài năm (và bây giờ vẫn vậy). Và trong một lần tình cờ mình đọc được một bài viết khá đầy đủ và sâu sắc đã giải đáp được phần lớn câu hỏi ở trên và hôm nay mới có dịp chia sẻ bài viết này với cộng đồng kỹ sư kiểm thử phần mềm Việt Nam.