Front-end vs Back-end

Chào mừng các bạn quay lại với diễn đàn VNTester – Cộng đồng kiểm thử phần mềm. Tiếp nối chủ đề “kiểm thử web”, hôm nay Thông xin đề cập thêm một số khái niệm cơ bản trong kiểm thử web nói riêng và phân ngành lập trình web nói chung. Nếu có ý định

Continue Reading