Quy luật 80/20

Có một câu thành ngữ đã quá quen thuộc “Do the right things and then do the things right“ có nghĩa là “Bạn hãy làm đúng việc rồi sau đó hãy làm đúng cách”. Và một trong những quy luật đã quá quen thuộc “Trong công việc nếu bạn xác định đúng mục tiêu bạn

Continue Reading

Tóm lược về công nghệ phần mềm

Là một kỹ sư kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp, bạn nên biết sơ lược lịch sử về công nghệ phần mềm, bởi vì kiểm thử phần mềm gắn liền với tất cả các giai đoạn của công nghệ phần mềm. Công nghệ phần mềm đã phát triển qua 4 giai đoạn: thập niên 50-60,

Continue Reading

Tự học kiểm thử phần mềm

Với mong muốn mang đến những thông tin tổng quát và hữu ích cho các bạn muốn hệ thống hóa lại kiến thức của mình, cũng như các bạn muốn tìm hiểu, tự học để trang bị kiến thức cho mình về lĩnh vực kiểm thử phần mềm, mình viết bài này từ kinh nghiệm,

Continue Reading

Junior Tester VS. Senior Tester

Bài viết là những suy nghĩ, ý kiến (chủ quan) của tác giả. Mục tiêu của bài viết là chia sẻ những suy nghĩ cũng như những trải nghiệm thực tế giữa Junior Tester VS. Senior Tester. Góc nhìn của Junior Tester. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm – cụ thể hơn là đi

Continue Reading