Lương trung bình:
11.7 triệu đồng/tháng
3
14.1
40
Phúc lợi khác
Trung bình 1.8 triệu đồng/tháng
Khoảng 0 - 16.3 triệu đồng/tháng

Humm! Có vẻ như thấp hơn lương của mình nhiều?

Là vì bạn chưa cập nhật lương mới nhất năm nay. Tham gia khảo sát lương tester ngay tại đây.

Shopee

Báo cáo lương tester cho khách chưa đăng nhập

Đây là báo cáo mặc định với các thống kê như sau

  1. Lương trung bình: trung bình cộng của lương cơ bản thật lãnh (KHÔNG bao gồm thưởng và trợ cấp) tất cả các khảo sát.
  2. Biểu đồ thống kê thể hiện:
    • Biểu đồ được chia làm 10 Bar, thể hiện mức lương từ thấp nhất đến cao nhất từ dữ liệu khảo sát.
    • Bar cao nhất thể hiện số lượng người nhiều nhất có mức lương nằm trong khoảng này.
    • Bar đậm nhất đại diện cho khoảng chứa mức lương trung bình.
  3. Phúc lợi khác: tương tự như mức lương cơ bản, báo cáo thể hiện trung bình cộng, thấp nhất, cao nhất của tất cả các khảo sát.

Lưu Ý: Bạn không thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo “kinh nghiệm” và “nơi làm việc” nếu bạn chưa tham gia khảo sát.

Báo cáo lương tester cho người tham gia khảo sát

Nếu bạn đăng nhập trước khi tham gia khảo sát và khảo sát của bạn được phê duyệt, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo “kinh nghiệm” và “nơi làm việc” 12 tháng kể từ ngày làm khảo sát.

Tất cả các khảo sát sẽ được duyệt trong vòng 48 giờ. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng của khảo sát cũng như cung cấp thông tin chính xác và hữu ích nhất đến cho mọi người, Ban Quản Trị có thể sẽ liên hệ với các bạn qua email để xác minh một số thông tin sau khi nhận thấy có sự nhầm lẫn trong khảo sát của bạn.

Chúng tôi đang hoàn thiện hệ thống gởi mail tự động khi khảo sát của bạn được phê duyệt. Các bạn đã làm khảo sát vui lòng thử xử dụng chức năng tìm kiếm sau 48 giờ. Vui lòng liên hệ với BQT (contact@vntesters.com) nếu bạn gặp bất cứ sự cố nào. Chúng tôi chân thành cáo lỗi về sự bất tiện này.

Báo cáo tuỳ chỉnh cho người tham gia khảo sát tích cực

Bạn có thể yêu cầu VNTesters cung cấp 2 báo cáo tuỳ chỉnh trong vòng 12 tháng kể từ ngày làm khảo sát. Ví dụ báo cáo tuỳ chỉnh: công ty ở HCM có mức lương cao nhất cho Tester 4 năm kinh nghiệm.

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao theo “tên công ty“, “lĩnh vực hoạt động của công ty“, “quy mô công ty“.

Để trở thành “người tham gia khảo sát tích cực“, bạn chỉ cần cung cấp thông tin xác thực được mức lương của bạn qua email contact@vntesters.com. Thông tin này có thể là hợp đồng lao động, đánh giá năng lực hằng năm (performance review) có mức lương, lịch sử giao dịch ngân hàng lần trả lương gần nhất…