Postman

Cách tạo Request trong API Testing với Postman

Bài tạo Request trong API Testing này gồm có 2 mục chính:

 1. Tạo request GET
 2. Tạo request POST

Khi làm việc với API, chúng ta chỉ làm việc với 2 dạng API chính là GET và POST.

– GET: Yêu cầu server đưa lại resource: Hãy tưởng tượng ra cái cảnh vào fb, tay vuốt new feeds.
– POST: Yêu cầu server cho tạo ra 1 resource mới. Ví dụ: đăng ký 1 chuyến đi ở GrabBike.

Và một request gồm có 4 thành phần:

 1. URL
 2. Method
 3. Headers
 4. Body

Các bạn có thể đọc lại phần này ở bài này.

Khi vào dự án thật, những thông tin trên thì bạn lấy ở đâu, ở ông developer nhé. Muốn test được API thì phải có API documents. Cái này tùy công ty sẽ có chuẩn và mẫu riêng, nhưng mà nhìn chung thì phải cung cấp đủ các thông tin sau: Tên API, mục đích sử dụng, Method, URL, Params, Sample Request, Sample Response.

I. Tạo request GET

Tạo Request trong API Testing – mình xin phép dùng luôn API mẫu của Postman cung cấp.

GET request

 1. URL: https://echo.getpostman.com/get
 2. Method: GET
 3. Headers: Không cần điền gì cả
 4. Body: Phương thức GET không có body, các bạn phải điền tham số vào Params

GET request

Lưu ý: Tất cả các Params truyền vào phải chính xác, không được để thừa 1 khoảng trống hay xuống dòng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì ấn SEND để gửi request và chờ response trả về.

GET request

Thông tin trả về sẽ có mấy điểm cần quan tâm:

 1.  Định dạng dữ liệu trả về: thông thường là json và nên để chế độ Pretty để cho dễ nhìn.
 2. Nội dung dữ liệu: Đây là phần bạn phải kiểm tra.
  • Bạn so sánh với cái Sample Response ở API docs để xem cấu trúc trả về đã đúng hay chưa.
  • Value của từng key đã đúng chưa, so sánh với nội dung trong DB. (không có DB là ko làm được API testing đâu).
 3. Trạng thái của API (status) và thời gian trả về.
  Xin được lưu ý, thời gian chạy API bằng Postman luôn ngắn hơn thời gian test trên giao diện Mobile vì nhiều lý do: đường truyền internet ở máy tính ổn định hơn wifi, và sau khi nhận response thì Mobile phải chạy code khởi tạo giao diện để hiển thị.

II. Tạo request POST

Tạo Request trong API Testing – tương tự như phần trên, chỉ khác là điền tham số vào trong body.

POST request

Và phần response cũng như vậy

POST request

—> Nếu các bạn chưa được tham gia dự án để có docs API và muốn thử nghiệm test các API thật. Try this:  https://any-api.com

Bài sau mình xin nói thêm về việc sắp xếp và tổ chức các API trong Postman để quản lý dự án dễ dàng hơn.

Bài viết này được đăng lần đâu tiên tại http://giangtester.com/. Bạn có thể download ebook API Testing với Postman của mình ở đường link này.

Kiểm thử API