Bạn thực sự làm việc hiệu quả?

Bận rộn từ sáng đến tối, làm nhiều việc cùng một lúc…những điều đó có thể khiến bạn tự tin rằng mình làm việc với năng suất cao. Nhưng thực tế có thể không phải như vậy. Dưới đây là 4 trường hợp bạn tự “lừa gạt” bản thân về năng suất lao động của mình:

Continue Reading

Viết bài cho VNTesters

VNTesters biết, viết bài thực sự không phải là sở trường của chúng tôi, nhưng chúng tôi thích đọc và chia sẻ kiến thức và những ý tưởng mới. Đây là lý do tại sao VNTesters chấp nhận bài viết từ khách (guest/visitor) bắt đầu ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2013.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có kiếm thức hay ý tưởng tuyệt vời để chia sẻ, bạn đang rất được hoan nghênh để chia sẻ điều đó với thế giới.

Continue Reading

Quy tắc tâm linh của Ấn Độ

Người Ấn Ðộ dạy chúng ta về: “Bốn Quy Tắc Tâm Linh” Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Ðiều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai

Continue Reading