chức danh

Chức danh cho Tester

Vẫn biết là chức danh công việc (Job Title) cho Tester do mỗi công ty quy định. Tuy nhiên với quá nhiều chức danh cho Tester như hiện nay thì mình thấy không bình thường. VNTesters mạn phép được liệt kê một số chức danh có liên quan đến QC/QA/Testing từ LinkedIn Connections của VNTesters. Hey, hãy kết nối với VNTesters nếu bạn cũng sử dụng LinkedIn.

“Tại sao tôi phải quan tâm đên chức danh (Job Title) của người khác (công ty khác)?”

Yup. Câu hỏi hay. Bạn có thể không quan tâm bây giờ hoặc chẳng bao giờ phải quan tâm nếu bạn làm việc cả đời cho công ty hiện tại. Nhưng nếu bạn đang có ý định thay đổi môi trường làm việc hoặc đang tìm kiếm cơ hội, thách thứ. Bạn cần phải quan tâm. Có thể suy đoán rằng, với tính chất công việc là tương tự nhưng Job Title đôi khi là hoàn toàn khác. Các bạn sẽ dễ mơ hồ về công việc mà mình đang/sắp apply. Nếu Job Title của bạn đặt không đúng, có thể các bạn sẽ bị Headhunt bỏ qua.

Theo các bạn, những Job Title nào là chuẩn nhất? Comment ý kiến của bạn ở phần thảo luận.

Có thể bạn quan tâm:

P/S – bạn nào viết sai chính tả Job Title của mình thì sửa đi nhé. Mình thấy có một số bạn viết sai: engineer, senior, principle.

 1. Agile Software Tester
 2. Agile Tester
 3. Associate Software Quality Engineer
 4. Associate Test Engineer
 5. Associate Tester
 6. Associate, Quality Assurance
 7. Automated Tester
 8. Automation Engineer
 9. Automation Project leader
 10. Automation QA Engineer
 11. Automation Software Testing Engineer
 12. Automation Specialist
 13. Automation Test
 14. Automation Tester
 15. Automation Test Analyst, Software Testing
 16. Automation Test Engineer
 17. Automation/Performance Tester
 18. BA/Tester
 19. BA-QC
 20. BA-Tester
 21. Consultant
 22. Electrical QC Senior Engineer
 23. ERP Tester
 24. Freelance Tester
 25. Junior QA Engineer
 26. Junior Tester
 27. Lead QA Engineer
 28. Lead Quality Assurance Engineer
 29. Lead Quality Assurance Engineering
 30. Lead Test Engineer
 31. Lead testing Mobile/Web
 32. Mobile App Tester
 33. Mobile QA
 34. Mobile QA Tester
 35. PQA Team Leader
 36. Principal QC Engineer
 37. Principal Engineer – SQA Team Lead
 38. Principal QA Engineer
 39. Principal QC
 40. Principal QC Engineer
 41. Principal Quality Control Engineer
 42. Principal Quality Engineer
 43. Principal Software Engineer
 44. Principle QC
 45. Principle Quality Control (Tester)
 46. Product Quality Engineer
 47. Project Lead
 48. Project Leader
 49. QA
 50. QA Analyst
 51. QA Android PHD
 52. QA Architect
 53. QA Automation
 54. QA Automation Engineer
 55. QA Automation Lead
 56. QA Developer
 57. QA Engineer
 58. QA Engineer – Automation testing
 59. QA Final Control Leader
 60. QA Lead
 61. QA Lead Android
 62. QA Leader
 63. QA Leader Mobile Regional
 64. QA Manual
 65. QA Officer
 66. QA Senior engineer
 67. QA Senior Tester
 68. QA Software Engineer
 69. QA Specialist
 70. QA Staff
 71. QA Supervisor
 72. QA Team Lead
 73. QA Team Leader
 74. QA Technical Lead
 75. QA Test Analyst
 76. QA Test Engineer
 77. QA Tester
 78. QA/QC Engineer
 79. QC Engineer
 80. QC Lead
 81. QC Leader
 82. QC Tester
 83. Quality Analyst
 84. Quality and Reliability Engineer
 85. Quality Assurance
 86. Quality Assurance and Performance Analysis
 87. Quality Assurance and Safety Team Leader
 88. Quality Assurance and Tester
 89. Quality Assurance Engineer
 90. Quality Assurance Lead
 91. Quality Assurance Officer
 92. Quality Assurance Supervisor
 93. Quality Assurance/ Test Leader
 94. Quality Control
 95. Quality Control Engineer
 96. Quality Control Lead
 97. Quality Control Principal
 98. Quality Engineer
 99. Quality Specialist
 100. Remote Test Engineer
 101. Senior Agile Tester
 102. Senior Automation / Test Lead
 103. Senior Automation Engineer
 104. Senior Automation QA Engineer
 105. Senior Automation QC Engineer
 106. Senior Automation Tester
 107. Senior Automation Testing
 108. Senior Automation Testing Framework Developer
 109. Senior Lead QA Engineer
 110. Senior Mobile QA Engineer
 111. Senior QA
 112. Senior QA – Analyst and Execution
 113. Senior QA Analyst
 114. Senior QA Analyst & Senior QA Leader
 115. Senior QA Automation Engineer
 116. Senior QA Consultant
 117. Senior QA Developer
 118. Senior QA Engineer
 119. Senior QA Tester
 120. Senior QC
 121. Senior QC Analyst
 122. Senior QC Engineer
 123. Senior Quality Assurance
 124. Senior Quality Assurance Automation Engineer
 125. Senior Quality Assurance Engineer
 126. Senior Quality Control
 127. Senior Quality Control Engineer
 128. Senior Quality Controller Engineer
 129. Senior Quality Engineer
 130. Senior Quality Specialist
 131. Senior Quality System Engineer
 132. Senior Software QA Engineer
 133. Senior Software QA/QC Engineer
 134. Senior Software QC Engineer
 135. Senior Software Quality Assurance Engineer
 136. Senior Software Quality Control
 137. Senior Software Test Engineer
 138. Senior Software Tester
 139. Senior Software Testing Engineer
 140. Senior SQA Engineer – Team Leader
 141. Senior Supplier Quality Engineer
 142. Senior Test Analyst
 143. Senior Test Analyst Engineer
 144. Senior Test Automation Engineer
 145. Senior Test Engineer
 146. Senior Tester
 147. Senior Testing Engineer
 148. Senior UAT Test Analyst
 149. Senior QA Automation Engineer
 150. Senior Software QC
 151. SharePoint Tester
 152. Software Engineer in Test
 153. Software Manual Web service Tester
 154. Software QA Consultant
 155. Software QA Engineer
 156. Software QA Lead
 157. Software QA Tester
 158. Software QC Engineer
 159. Software Quality Assurance
 160. Software Quality Assurance Engineer
 161. Software Quality Control
 162. Software Quality Control Engineer
 163. Software Quality Engineer
 164. Software Test Automation Engineer
 165. Software Test Engineer
 166. Software Test Lead
 167. Software Tester
 168. Software Tester Engineer
 169. Software Testing Analyst
 170. Solution Test Engineer
 171. Specialist QA Engineer
 172. Specialist QC engineer
 173. SQA
 174. SQA Engineer
 175. SQC Engineer
 176. Sr QA Engineer
 177. Sr QC
 178. sr QC Engineer
 179. Sr QC Engineer
 180. Sr QC Lead
 181. Sr QC/QA Engineer
 182. Sr Test Engineer
 183. Test Analyst
 184. Test and Integration Engineer
 185. Test Automation Engineer
 186. Test Automation Lead
 187. Test Engineer
 188. Test Lead
 189. Tester Engineer
 190. Tester Leader
 191. Testing Engineer
 192. Testing Project Manager
 193. Testing Solution Manager
 194. Testing Specialist
 195. Validation Tester
 196. Variant Test Engineer
 197. Web Programmer / Tester
 198. Web Tester

Tổng hợp