Diễn Dàn

  • Hỏi Đáp – Thảo Luận
   Cộng đồng kiểm thử phần mềm cùng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động, định hướng nghề nghiệp, phỏng vấn xin việc.
  • 25 topics
   84 posts
  • by  Nhu 4 days, 18 hours ago

  • Selenium
   Diễn đàn thảo luận các vấn đề liên quan đến việc học selenium, chia sẻ kinh nghiệm, ebook, link hay phục vụ cho việc học hỏi, trao đổi kiến thức về việc sử dụng selenium. Mod: Đào Minh Đảm, Sang BùiLân Huỳnh
  • 22 topics
   25 posts
  • by  tspt2910 4 months, 4 weeks ago