Diễn Dàn

  • Hỏi Đáp – Thảo Luận
   Cộng đồng kiểm thử phần mềm cùng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động, định hướng nghề nghiệp, phỏng vấn xin việc.
  • 22 topics
   78 posts
  • by  Hoanghoa.it92 6 days, 20 hours ago

  • Chia sẻ câu hỏi phỏng vấn
   Bạn không biết câu trả lời bạn đã trả lời là đúng hay sai? Hãy cũng bàn luận với cộng đồng để phân tích và thảo luận để rút kinh nghiệm cho bản thân và những người tham gia thảo luận.
  • 0 topics
   0 posts
  • No Topics

  • Đề nghị – Gợi ý
   Bạn có gợi ý hay đề nghị cho chúng tôi? Vui lòng chia sẻ ở đây.
  • 0 topics
   0 posts
  • No Topics

  • Selenium
   Diễn đàn thảo luận các vấn đề liên quan đến việc học selenium, chia sẻ kinh nghiệm, ebook, link hay phục vụ cho việc học hỏi, trao đổi kiến thức về việc sử dụng selenium. Mod: Đào Minh Đảm, Sang BùiLân Huỳnh
  • 25 topics
   28 posts
  • by  Nhu 2 months ago