Phản Hồi về: Em là sv năm thứ 2 trường CNTT, em muốn học kiểm thử, trường em không dạy môn này, nhưng em không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu !


Thành viên
Thanh Huynh on #2016

Chào em, anh xin trả lời câu hỏi của em như sau:
* Em nói “em muốn học kiểm thử”: Great nhưng tại sao em lại muốn học kiểm thử mà không phải Lập trình, Đồ họa, Network, v.v.
* Em nói “trường em không dạy môn này”: Vấn đề của em là chỉ có vào trường lớp mới có thể học được một cái gì đó. Anh không phủ nhận giá trị của trường lớp nhưng thời buổi công nghệ thông tin anh nghĩ là em hoàn toàn có thể tự tìm tòi nghiên cứu và suy luận để tìm hiểu về testing.
* Em nói “em không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu”. Anh hoàn toàn có thể thông cảm vì thông tin quá rộng lớn nhưng em cũng ko cần hoang man. Em cần tập trung vào những vấn đề sau:
– Programming: Kiểm thử cần kiến thức lập trình, Càng giỏi càng tốt
– Phân tích suy luận: Cần tập trung luyện kỹ năng phân tích, suy luận vấn đề. Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trình bày
– Tìm hiểu cơ bản trong testing cũng như các định nghĩa. Tìm các forum về kiểm thử tham gia và đóng góp câu hỏi. Blog của những tên tuổi lớn trong ngành kiểm thử để follow và đọc thường xuyên

Dĩ nhiên còn nhiều thứ cần phải học nhưng không ai có thể học 1 lần cho xong. Tuy nhiên nêu em làm tốt những điều trên về cơ bản em thể bắt đầu với testing.

Goodluck em.