Phản Hồi về: Công cụ Microsoft Test Manager 2010


Quản lý
System Admin on #2056

Chào bạn Hoà Phạm,

Microsoft Test Manager (MTM) được sử dụng để quản lý trường hợp kiểm thử (test case). Câu hỏi của bạn là sử dụng nó như thế nào trong kiểm thử tự động, có nghĩa là em cần phải có 1 công cụ kiểm thử tự động để tích hợp với MTM. Thường thì người ta sẽ nhắc đến ngay CodedUI (công cụ kiểm thử tự động của Microsoft luôn).

Vợi sự kết hợp như trên (MTM-CodedUI), tài liệu bằng tiếng anh thì rất nhiều, em có thể truy cập trực tiếp vô MSDN của Microsoft để tham khảo. Còn tài liệu tiếng Việt thì hiện tại ở VNTesters vẫn chưa có bạn nào chịu ngồi viết lại hết (oà oà). Tuy nhiên, BQT có thể kiểm duyệt và đưa ra gợi ý giúp em. (PS: sau khi xong đề tài nhớ chia sẻ nha :D)

Chúc em thành công.
Admin