Reply To: Cần xin tài liệu về kiểm thử database


Keymaster
System Admin on #2083

Chào bạn Khải,

Mình lục lọi lại email và thấy cái link nay, hi vọng bạn cảm thấy hữu ích. Sample database test plan, bài viết bằng tiếng anh, hi vọng bạn có thể chia sẻ bài viết bằng tiếng Việt sau khi hoàn tất đề tài này.

Chúc bạn thành công.
Admin

Reply