Phản Hồi về: Cần xin tài liệu về kiểm thử database


Thành viên
Thanh Huynh on #2092

@Bạn Khải,

“mình đang là 1 đồ án về kiểm thử phần mềm với chủ đề kiểm thử database mà không có tài liệu và cũng không biết làm ntn”. Mình có vài chia sẻ sau:

* Bạn đang kiếm tài liệu gì? Thông tin rất nhiều tren google mà bạn không tìm thấy tài liệu?!?. Mình không rõ là bạn đã tìm hiểu chưa?
* Bạn không biết làm đồ án ntn. Mình chia sẻ với bạn nhưng hầu hết mọi người trên này cũng không biết làm ntn vì đó là đồ án của bạn.

Để có được câu trả lời tốt hơn, hy vọng bạn có thể chi tiết hơn câu hỏi cũng như cho thấy bạn cũng đã nỗ lực tìm câu trả lời cho mình.

-Thành