Phản Hồi về: Kiểm thử giao diện


Thành viên
Hoà Phạm on #2198

các anh chị ơi giúp e nhanh với ạ 🙁
em đang cần gấp lắm để đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp
đề tài của e là: Nghiên cứu về kiểm thử giao diện phần mềm sử dụng công cụ Microsoft test manager
giờ em phải làm những gì ạ?
em cám ơn các anh chị nhiều lắm.