Reply To: Certified Software Test Professional


Keymaster
VNTesters on #3150

Trình độ tiếng anh càng cao thì khả năng lên level (kèm theo là lương) càng cao bạn ơi.

Reply