Phản Hồi về: Công cụ Microsoft Test Manager 2010

DungLe on #3301

Ad ơi. cho m hỏi m đang tìm hiểu về công cụ Visual studio test professional. Mình đang gặp vấn đề ở phần tạo môi trường ảo ở Lab Center trong MTM.ảnh vấn đề mình đang gặp phải