Reply To: Certified Software Test Professional


Participant
Hana Chin on #3573

Mình muốn học Tiếng anh để phục vụ cho ngành Kiểm thử phần mềm thì phải học ở đâu.Mong được giúp đỡ.Thanks!

Reply