Phản Hồi về: Certified Software Test Professional


Thành viên
Hana Chin on #3573

Mình muốn học Tiếng anh để phục vụ cho ngành Kiểm thử phần mềm thì phải học ở đâu.Mong được giúp đỡ.Thanks!