Phản Hồi về: Kiểm thử biểu đồ với Selenium


Quản lý
System Admin on #4191

Chào bạn, câu hỏi của bạn chung chung quá và dẫn đến nhiều suy đoán, bạn cung cấp thêm thông tin nhé như là object chart đó là image hay div hay sử dụng 3rd party tool nào không…

Chúc bạn thành công.