Phản Hồi về: Lớp thực hành kiến thức kiểm thử phần mềm trên dự án thực tế

nguyễn hữu minh trí on #4250

Tôi học bên ngành đồ họa nhưng do nhu cầu công viêc tôi muốn học thêm khóa test để hoàn chỉnh hơn