Phản Hồi về: Lớp thực hành kiến thức kiểm thử phần mềm trên dự án thực tế

Nguyễn Thị Thu on #4253

Mình học văn thư không liên quan đến cntt, và hiện nay mình đang làm chăm sóc khách hàng cho game, mình muốn học thêm về test để sau này phục vụ cho việc test game, rất mong muốn được hỗ trợ.Cảm ơn