Phản Hồi về: Lớp thực hành kiến thức kiểm thử phần mềm trên dự án thực tế

VNTesters on #4254

@TRẦN THỊ TRÂM, NGUYỄN THỊ THU các bạn vui lòng gởi CV về contact@vntesters.com nhé.