Phản Hồi về: Lớp thực hành kiến thức kiểm thử phần mềm trên dự án thực tế


Quản lý
System Admin on #4255

Để đảm bảo chất lượng của khoá học. VNTesters xin chốt danh sách lớp tại đây (mặc dù thời hạn đăng ký đến 12/08). Cáo lỗi cùng các bạn. Nếu các bạn muốn tham gia khoá tương tự, vui lòng gởi yêu cầu về contact@vntesters.com để chúng tôi sắp xếp mở lớp trong thời gian sớm nhất.