Phản Hồi về: Q/A: Import testcases từ file excel, sau đó chạy testcases với selenium


Quản lý
System Admin on #4259

Chào bạn Nguyện, bạn vui lòng nói rõ hơn yêu cầu. Mình có hỏi qua một số expert về Selenium, tuy nhiên mọi người đều không rõ câu hỏi. Một số đoán bạn đang nói đến framework. Nên bạn xác nhận và nói rõ yêu cầu héng.