Phản Hồi về: Q/A: Import testcases từ file excel, sau đó chạy testcases với selenium

Nguyện on #4260

Dạ, trường hợp trên như thế này ạ.
Khi người tester tạo testcase, các testcase và steps của testcase đó sẽ được tester viết trong file excel. Mình code như thế nào để có thể import file excel đó, sau đó chạy các testcase có trong file excel đó không ạ