Reply To: kiểm thử ứng dụng android


Keymaster
VNTesters on #4595

Chào Kim Ly,

Bạn đã tìm hiểu được đến đâu rồi. Mình cũng chưa từng thử tool này nhưng để mình hỏi thử mấy anh chị automation coi sao nha.

Reply