Phản Hồi về: Học Tester ở đâu tại TP HCM

Thu Đỗ on #5050

Hiện tại em đang làm kế toán, nhưng em muốn học tester, và định hướng sau này em sẽ đi theo con đường làm tester. Cho em hỏi ở Hồ Chí Minh có trung tâm nào đào tạo có chất lượng nhất ạ?