Phản Hồi về: Nhóm Slack Chat

Đặng Trâm Anh on #5135

Cho em join với ạ 😀