Reply To: Nhóm Slack Chat

buoixanh on #5298

rất mong được tham gia và học hỏi từ ace

Reply