Tại sao cần viết code khi test tự động với Jmeter ?


    • Thành viên
      huongdo0801 on #6229

      Jmeter hỗ trợ GUI cho việc thao tác dễ dàng. Vậy tại sao lại cần phải viết code với Jmeter trong kiểm thử tự động ? Mình chưa rõ khi nào thì cần viết code với Jmeter. Các Pro chia sẻ ạ. Thanks a lot.

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.