Tại sao cần viết code khi test tự động với Jmeter ?


  • Thành viên
   huongdo0801 on #6229

   Jmeter hỗ trợ GUI cho việc thao tác dễ dàng. Vậy tại sao lại cần phải viết code với Jmeter trong kiểm thử tự động ? Mình chưa rõ khi nào thì cần viết code với Jmeter. Các Pro chia sẻ ạ. Thanks a lot.

   Phản hồi
Phản Hồi về: Tại sao cần viết code khi test tự động với Jmeter ?
Thông tin về bạn: