Tìm hiểu cách generate script test nhanh

Posted In: Selenium

  • tspt2910 on #4265

   Tình hình là em đang có một dự án thay đổi giao diện cho một hệ thống web site lớn (khoảng ~200 chức năng và màn hình), khách hàng yêu cầu test lại toàn bộ chức năng và màn hình để đảm bảo rằng sau khi thay đổi giao diện thì hệ thống vẫn chạy bình thường
   Em đang chưa biết làm thế nào, hiện tại thì em thấy có cái addon selenium IDE nó hỗ trợ ghi lại các thao tác test trên màn hình, nhưng em chưa biết export, xây dựng thành project và chạy lại như thế nào

   Có cao thủ nào chỉ giúp em vụ này với ạ, Thanks

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.