Tổng hợp các cty ở HCM tuyển QA/Tester


  • Quản lý
   VNTesters on #1971

   Điểm mặt các cty ở HCM có tuyển QA, QC, Tester – Thông tin được tổng hợp từ facebook status của VN Testers

   1. Data Logic
   2. KMS Technology
   3. TMA Solution
   4. Harvey Nash Vietnam
   5. LogiGear VN
   6. FPT
   7. VinaGame
   8. Vietnamworks
   9. CSC
   10. Global Cybersoft VN JSC
   11. Orient
   12. SAI
   13. Nexcel
   14. Luxsoft
   15. Gameloft
   16. S3
   17. Titan
   18. ITT
   19. Axonactive
   20. Atlassian
   21. TSB
   22. VFA
   23. Info Nam
   24. Indochina
   25. Lazada
   26. ASWIG


  • Quản lý
   Lan Huynh on #1974

   Thanks anh! Để chuẩn bị CV, đi phỏng vấn 🙂

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.