Viết test cho cross-browser Selenium Webdriver/SauceLabs/Python

Posted In: Selenium

  • Nhu on #5000

   Các bạn ơi cho mình hỏi về kiểm thử cross-browser tự động dùng Selenium WebDriver mình nên để cấu trúc các files như thế nào nếu viết bằng Python?
   i. Để file cấu trúc browsers trong một file riêng. Mỗi một test case sẽ tự chạy lần lượt từng browser tương ứng trong file cấu trúc browser này? hay
   ii. Trong lệnh command mình chạy test mình sẽ chỉ định browser nào cần chạy hoặc chạy bao nhiêu browser cùng lúc?

   Các bạn có biết các dependencies hay framework nào dành cho Python không ạ?

   Có bạn nào từng viết test cross-browser cho Selenium Webdriver/SauceLabs/Python không cho mình xin contact trao đổi với ạ. Mình sẵn sàng trả phí tư vấn/hướng dẫn nếu bạn có kinh nghiệm và sẵn lòng chỉ dẫn mình.

   Xin cám ơn các bạn.
   Nhu D.

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.