[Java – Selenium] – eBook cho Test Automation

71

Cập nhật lần cuối: 18/11/2016

Đây là những cuốn sách (ebook) về kiểm thử tự động với Selenium sử dụng ngôn ngữ lập trình JAVA. Các bạn có thể subscribe bản tin của Cộng Đồng Kiểm Thử Phần Mềm để nhận ebook.

Tôi quan tâm đến
1 – Selenium 1.0 Testing Tools: Beginner’s Guide (£14.99)

http://www.amazon.com/Selenium-1-0-Testing-Tools-Beginners/dp/1849510261

2 – Selenium 2 Testing Tools: Beginner’s Guide (£14.44)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-2-testing-tools-beginner%E2%80%99s-guide

3 – Selenium Testing Tools Cookbook (£16.99)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-testing-tools-cookbook

4 – Selenium WebDriver Practical Guide (£16.99)

https://www.packtpub.com/web-development/selenium-webdriver-practical-guide

5 – Java For Testers ($15.99)

https://leanpub.com/javaForTesters

Share.

About Author

Dam has 3 years of experience in automated software testing. Working with testing frameworks/ tools such as: Selenium/ Appium/ Specflow/ Cucumber/ Page Object Pattern. Personal website: https://daominhdam.wordpress.com

71 Bình luận

  1. ngu00e2n hu00e0 tru1ea7n on

    Ad cho em xin bu00f4u0323 sau0301ch nau0300y vu01a1u0301i au0323, em cau0301m u01a1n viu0300 chia seu0309 hu01b0u0303u iu0301ch :)nnganha2809@gmail.com

    • Bu1ea1n u0111u0103ng ku00fd nhu1eadn bu1ea3n tin lu00e0 hu1ec7 thu1ed1ng su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng gu1edfi link download

    • Subscribe vô cái list “kiểm thử tự động” ở góc trên bên phải là hệ thống tự gởi link download à bạn. Chúc bạn thành công.

Leave A Reply