Python icon

Python Ngôn Ngữ Lập Trình

Python ngôn ngữ lập trình mới được đánh giá khá tốt hiện nay. Đầu tiên, mình đi sơ qua lịch sử phát triển của Python. Python được manh nha từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước; hiện thực vào tháng 12 năm 1989; hoàn thành năm 1991 và đưa ra công chúng năm 1994 bởi Guido van Rossum. Ý tưởng chính của Python là một ngôn ngữ lập trình sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình.

Về cơ bản, Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng ở mức độ cao với cấu trúc gần gũi ngôn ngữ tự nhiên. Bên cạnh đó, Python là một trình thông dịch (interpreter), không phải là trình biên dịch (compiler). Điều này cho phép chúng ta có thể chạy từng câu lệnh một trên màn hình console với tất cả dữ liệu khi bắt đầu session. Một điều đặc biệt thú vị của Python nữa là, mã Python có thể chạy chéo trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần phải chỉnh sửa bất kỳ dòng code nào. Quá cool phải không….

Cài đặt Python

Các bạn có thể download file cài đặt Python ở trang chủ Python hay link trực tiếp ở đây. Hiện tại mình đang dùng Python 2.7.5 nên nếu các bạn sử dụng phiên bản mới hơn thì các bước có thể khác chút chút hen.

B1. Thực thi file cài đặt. Cài đặt Python cho toàn bộ user có trên máy bạn hay chỉ cho mình bạn mà thôi. Sau đó, chọn “Next”

Python B1B2. Lựa chọn vị trí ổ cứng mà bạn muốn cài đặt Python và chọn “Next”

Python B2

B3. Lựa chọn các chức năng của Python và chọn “Next”. Chờ đợi quá trình cài đặt của Python

Python_B3B4. Chọn “Finish”

Python B4

Vậy là Python đã sẵn sàng cho chúng ta sử dụng.

Chương trình Hello World với Python

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, để làm quen với Python, chúng ta có một ví dụ cơ bản: Hello World

B1. Mở chương trình Python Command line

Python start

B2. Thực thi câu lệnh “print “Hello World”

Python command lineBên cạnh việc sử dụng command line, chúng ta có thể tạo một file text với một dòng lệnh và thực thi file với Windows Command line như sau

B1. Mở chương trình Notepad và gõ câu lệnh:  “print “Hello World”

B2. Lưu file với phần extension .py hoặc các bạn có thể down file tại đây

B3. Mở chương trình Windows Command Line

B4. Thực thi trực tiếp file .py mà chúng ta tạo ra ở B2.

Python file

Kiểm thử tự động