Automated-Testing

Học gì để trở thành Automation Tester?

  • Cần học những gì để trở thành 1 Automation Tester (AT)?
  • Muốn làm/ chuyển qua AT thì nên bắt đầu từ đâu?
  • Cần nghiên cứu những gì để làm tốt công việc của 1 AT?

Dưới đây là những kinh nghiệm mình chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân của bản thân sau gần 3 năm làm việc trong vai trò của 1 Manual/ Automation Tester. Bài viết không đi sâu vào phần technical mà chỉ định hướng giúp bạn làm sao để tiếp cận với nguồn kiến thức và cách học tiết kiệm thời gian nhất, đi đúng con đường mà mình đã chọn. Mọi đóng góp/ chia sẻ vui lòng comment dưới bài viết để xây dựng một lộ trình đầy đủ, tiết kiệm thời gian và hoàn thiện hơn cho AT.

Automated-Testing

LỘ TRÌNH:

CỘNG ĐỒNG:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn bài viết: https://blog.automationfc.vn/knowledge/lo-trinh-tro-thanh-automation-tester-sdet/

Kiểm thử tự động, Kỹ năng mềm