Robot Framework – Bạn là ai?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đối với PyUnit, chúng ta vẫn cảm thấy một bầu không khí của việc lập trình nhiều hơn là việc kiểm thử phần mềm. Nó đòi hỏi người viết kịch bản kiểm thử tự động phải có một mức độ hiểu biết nhất định về lập trình hướng đối tượng và các thuật toán lập trình. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho những bạn nào mới chuyển từ kiểm thử thủ công qua kiểm thử tự động; hay đang tập làm quen với một công cụ kiểm thử tự động. Giải pháp cho vấn đề này chính là Robot Framework.

Robot Framework, hiển nhiên cũng là một testing framework 🙂 Nó cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết để có thể phát triển một kịch bản kiểm thử như điều khiện đầu vào, điều khiện kết thúc, các báo cáo kiểm thử… Và điều đặc biệt của Robot Framework là nó tránh xa khỏi việc lập trình một cách cơ bản. Mọi thứ mà kỹ sư kiểm thử cần làm chỉ là viết ra một kịch bản kiểm thử dựa trên các từ khoá – keyword – mà thôi.

robot framework

Robot Framework là gì?

Robot Framework là một chương trình mã nguồn mở, cung cấp một nền tảng kiểm thử dựa trên ngôn ngữ lập trình Python. Cách tiếp cận của nền tảng kiểm thử này là hướng từ khoá (keyword driven) và hướng dữ liệu (data driven) dành cho việc kiểm thử để nghiệm thu sản phẩm ngay từ đầu (end-to-end acceptance testing).

Các tính năng của Robot Framework

  • Robot Framework hỗ trợ chúng ta thiết kế các kịch bản kiểm thử ở dạng bảng một cách dễ dàng.
  • Robot Framework đưa ra kết quả thực thi các kịch bản kiểm thử và các log ở dạng html. Điều này giúp chúng ta đọc và phân tích kết quả dễ dàng và nhanh chóng.
  • Robot Framework hỗ trợ chức năng đánh dấu các kịch bản kiểm thử và chúng ta có thể lựa chọn các kịch bản kiểm thử để thực thi một cách nhanh chóng.
  • Cuối cùng, thế mạnh nhất của Robot Framework so với các nền tảng kiểm thử khác là khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần chỉnh sửa kịch bản kiểm thử hay các từ khoá ở tầng dưới.

Cài đặt Robot Framework

Trước hết, vì Robot Framework là một nền tảng kiểm thử dựa trên nền tảng Python, cho nên, chúng ta phải cài đặt Python trước khi nói đến Robot Framework. Cách cài đặt Python thì các bạn có thể tham khảo lại ở đây.

Để cài đặt Robot Framework trên Win, đơn giản là các bạn chỉ việc mở cửa sổ Command Line ở thư mục cài đặt Python và thực thi câu lệnh: easy_install robotframework

RobotFramwork_Install

Như vậy là Robot Framework đã sẵn sàng để sử dụng trên Windows OS.

Share.

About Author

A QA engineer who is interested in software test, willing to learn new technical and share his knowledge to everyone.