Senior Tester

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Website Công ty TNHH Atmarkcafe Việt nam

Overview :
Atmarkcafe Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của công ty mẹ Atmarkcafe Nhật Bản.

Chúng tôi là công ty chuyên phát triển các ứng dụng web, mobile, phát triển game và ứng dụng smartphone v.v…cho thị trường Nhật Bản.

Với mục tiêu rõ ràng và một khối lượng công việc đáng kể từ Atmarkcafe Nhật Bản, Atmarkcafe Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh change. Với khối lượng công việc tăng lên không ngừng, Atmarkcafe Việt Nam liên tục cần tuyển các ứng viên có năng lực để thực hiện các dự án của công ty.

Skill :

– Thực hiện chuẩn hóa các quy trình quản lý và kiểm tra chất lượng phần mềm, huấn luyện, đào tạo các thành viên QC/QA mới và lập trình viên phát triển

• Đọc hiểu các tài liệu và phân tích yêu cầu của sản phẩm.

• Thiết kế và viết test plan, test case, test procedure để đảm bảo tính ổn định, bảo mật tốt của phần mềm

• Thực hiện functional test ở các cấp độ cho tất cả các chức năng mới của website dựa trên những test case đã thiết kế

• Thực hiện manual/automation test ( SeleniumWeb driver, Appium )

• Phân tích kết quả kiểm tra và phát hiện Bugs.

• Phát triển các chiến lược Test và quy trình làm việc / Frameworks Testing trong dự án

• Cung cấp các báo cáo thường xuyên theo yêu cầu cho quản lý

• Có khả năng tự Research, nghiên cứu công nghệ mới cũng như phương pháp test.

– Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trong manual and automation testing

– Có kinh nghiệm viết test.

– Khả năng hoạch định kế hoạch kiểm thử và lên chiến lược kiểm thử

– Có kiến thức tốt / kinh nghiệm về quá trình kiểm thử và kỹ thuật Kiểm thử (test chức năng, phi chức năng, thành phần, tích hợp, độ tin cậy, hồi quy, chấp nhận người dùng, tải, tress, kiểm tra hiệu suất, tốc độ)

– Biết sử dụng Jmeter, Appium, Selenium webdriver Có hiểu biết về SQL, MongoDB…

Work location:  Anh Minh Building, 36 Hoang Cau, Ha Noi
Salary range upto 1000USD

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 20 MB.

Share.

About Author