KIỂM THỬ VIÊN SENIOR TESTER

  • Full Time
  • Vietnam
  • Lương: thỏa thuận

Công ty TNHH Kloon

Mô Tả Công Việc

  • Thiết lập các trường hợp, kế hoạch và điều kiện kiểm thử
  • Hỗ trợ thực hiện kiểm thử tự động các chứng năng hoặc thực hiện kiểm thử hồi quy tự động
  • Giúp các lập trình viên và khách hàng trong việc kiểm thử và thực hành tốt
  • Hỗ trợ các sáng kiến đảm bảo chất lượng
  • Báo cáo thường xuyên tình trạng kiểm thử
  • Lưu ký và kiểm tra các lỗi
  • Làm việc với khách hàng và lập trình viên để giải quyết vấn đề

Về Công Ty Chúng Tôi

Kloon Limited là công ty chuyên nghiệp trong sản xuất và kinh doanh phần mềm, thực hiện các dự án CNTT phục vụ trực tiếp khách hàng với trụ sở chính ở Thụy Sỹ. Khách hàng của chúng tôi là các công ty phần mềm ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ (www.kloon.vn).

Ngay từ khi thành lập Kloon đã hướng tới sự chuyên nghiệp bằng cách ứng dụng các công nghệ mới nhất trong các dự án của mình. Hơn 10 năm qua, Kloon đã dành được sự tin tưởng, hài lòng cuả rất nhiều công ty phần mềm ở Châu Âu.

Từ năm 2005, Kloon mở rộng thị trường của mình ở châu Á. Với công ty con ở Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 1 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.