Thế Giới Di Động Cần tuyển 1 QC – Tester

Thế Giới Di Động

Mô Tả Công Việc

 • Viết kịch bản kiểm thử cho các dự án.
 • Thực hiện kiểm thử, theo dõi lỗi của các dự án.
 • Hỗ trợ soạn tài liệu yêu cầu, tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn.
 • Kiểm tra, đôn đốc từng giai đoạn của dự án, đảm bảo tiến độ dự án.
 • Hỗ trợ và kiểm tra dự án đảm bảo tuân thủ quy trình phát triển phần mềm.
 • Tham gia vào quá trình lấy yêu cầu và phân tích của dự án.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có kiếm thức thức cơ bản về kiểm thử phần mềm (quy trình kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, chiến lược kiểm thử) ,
 • Có kỹ năng chủ động tiếp cận, phân tích thông tin và xử lý nhanh công việc.
 • Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.
 • Có niềm đam mê công việc, học hỏi, hoà đồng.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Có mong muốn hợp tác lâu dài.
 • Có thể đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Phúc lợi:

 • Lương thưởng tốt (thưởng Tết thấp nhất 3 tháng, số liệu năm 2016, max12 tháng )
 • Đầy đủ phúc lợi: BHYT, BHXH, bảo hiểm sức khỏe
 • Mua điện thoại, điện tử giá ưu đãi nhân viên
 • Chế độ đặc biệt dành cho thai sản
 • 12 ngày nghỉ phép
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 1 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.