Khoá học kiểm thử phần mềm căn bản

Khoá học kiểm thử phần mềm căn bản là hoạt động cộng đồng của VNTesters nhằm hỗ trợ và cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn kỹ sư kiểm thử phần mềm tương lai.

Thời gian học: 16 buổi (2 buổi/tuần).
Địa điểm: 10 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, HN.
Học phí: miễn phí (thành viên tham gia đóng góp 590k/2 tháng thuê phòng học. Các bạn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền quỹ này và sẽ miễn phí hoàn toàn).
Lịch học dự kiến: Tối thứ hai & tối thứ sáu (Bắt đầu từ 23/05/2016).
Sỉ số lớp: 10 bạn từ danh sách đăng ký. Ưu tiên cho các bạn khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn và sinh viên

khoá học kiểm thử phần mềm căn bản

TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN

Tổ chức bởi: VNTesters
Hướng dẫn bởi Sang Bùi

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Thông qua khóa học này, bạn sẽ có được:

 • Các kiến thức, khái niệm về kiểm thử và quy trình phát triển phần mềm.
 • Các kỹ thuật thiết kế Testcase & cách viết Testcase chi tiết, hiệu quả.
 • Cách report một lỗi (bug) đến developer và sử dụng hệ thống quản lý bug (Mantis).
 • Giả lập môi trường & thực hành test trên desktop, mobile, tablet.
 • Tìm hiểu các tools hỗ trợ công việc kiểm thử.
 • Tìm hiểu về bảo mật và test bảo mật trên web.
 • Chia sẻ cách viết CV và tìm một công việc phù hợp.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Fresh Graduates: Các bạn mới tốt nghiệp và chưa biết gì về kiểm thử phần mềm nhưng có mong muốn tìm hiểu và gắn bó với ngành/nghề kiểm thử phần mềm. Khóa này được thiết kế dành cho các bạn fresher, căn bản step-by-step từ khái niệm đến thực hành.

Non IT Professionals: Các bạn không học về CNTT nhưng muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm, có mong muốn học và làm tester trong tương lai. Bạn không cần thiết phải có background về IT.

Ưu tiên cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nếu bạn có khó khăn nhưng vẫn muốn tham gia thì hãy cho chúng tôi biết thông qua email đăng ký.

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Miễn phí tài liệu học tập. Website/Phần mềm để thực hành.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chapter 01 – Course Introduction and Testing Overview

Đây là chapter đầu tiên và cũng là nền tảng căn bản nhất để giúp các bạn làm quen và hiểu được tổng quan về kiểm thử phần mềm, vai trò, mục đích và các thuật ngữ hay dùng trong kiểm thử. Các kiến thức này là nền tảng và cảm hứng để bạn bước vào nghề tester.

Lecture 01: Course Introduction, Overview & FAQs.

Lecture 02: Career in Software Testing Industry.

Lecture 03: Fundamentals of Testing.

 • What is Software Testing?
 • Why do we test?
 • Software testing purpose.
 • What does a Software Tester do?
 • What is the cost of defects?
 • What is the Psychology of testing?
 • Basic Terms and Definitions (Bug, fault, defect, QA&QC, Verification, Validation).

Chapter 02: Development Life Cycle and Models

Tìm hiểu về vòng đời phát triển phần mềm nói chung, cung cấp một góc nhìn rộng giúp bạn biết được testing có vị trí như thế nào trong phát triển một sản phẩn phần mềm, tìm hiểu về các mô hình phát triển phần mềm phổ biến.

Lecture 04: Software development life cycle.

Lecture 05: Software Development Models.

 • Waterfall model.
 • V model.
 • Agile model.

Chapter 03: Software Test Life Cycle and Test Levels

Tìm hiểu về vòng đời kiểm thử, các giai đoạn trong một vòng đời kiểm thử, các mức độ (level) trong kiểm thử.

Lecture 06: Learn about Software Test Life Cycle.

Lecture 07: Understanding about Test Levels.

 • Unit testing.
 • Integration testing.
 • System testing.
 • Acceptance testing.

Chapter 04: Software Testing Type

Lecture 08: Learn about testing type and the details of each type.

 • Functional testing.
 • Non-functional testing.
 • Structural testing.
 • Change related testing.
 • Difference between the Smoke & Sanity Testing.

Chapter 05: Testcase & Test Design Techniques.

Tìm hiểu và làm bài tập về các kỹ thuật thiết kế test, hướng dẫn cách viết testcase chi tiết. Mục tiêu là giúp bạn nắm vững cách viết và không cảm thấy xa lạ với việc thiết kế một testcase hoàn chỉnh từ đầu.

Lecture 09: Testcase overview.

Lecture 10: How to make a good test case by Excel.

Lecture 11: Learn about Test Design Techniques & some common techniques.

 • Equivalence Partitioning.
 • Boundary Value Analysis.
 • Decision Table Testing.
 • State Transition.

Chapter 06: Simple bug report & Practice

Trong chapter này bạn sẽ được tìm hiểu về cách report một lỗi đến developer sao cho đúng, chi tiết và hiệu quả. Thực hành việc tìm kiếm và report lỗi trên phần mềm, website do DIGITEST thiết kế. Tất cả sẽ được hướng dẫn làm bằng tiếng Anh.

Lecture 12: Making a simple plain text bug report.

Lecture 13: Learn about bug’s severity and priority.

Lecture 14: Test the real website and report bug.

Chapter 07: Defect Tracking & Management

Lecture 15: Defect Life Cycle (Different states a defect goes through).

Lecture 16: Defect Tracking with MS-Excel (Optional)

Lecture 17: Defect Tracking with tools: Mantis.

Chapter 08: Website Testing & Virtual Machine

Chia sẻ kinh nghiệm test web, hướng dẫn các công cụ, giả lập các trình duyệt.

Lecture 18: Understanding about Testing Cross browser & Compatibility.

Lecture 19: Setup Virtual Machine & Browser (eg: IE8, IE9, IE10…).

Lecture 20: Test the real website with Crossing browser technique.

Chapter 09: Mobile Testing & Emulators

Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn giả lập để test trên thiết bị mobile (phone & tablet). Test trang web và ứng dụng (app) trên các thiết bị trên.

Lecture 21: Understanding about Responsive testing.

Lecture 22: Setup mobile emulation & Setup mobile application on phone.

Lecture 23: Test the real mobile app and mobile website on Android phone with difference screen size.

Chapter 10: Browser addons & Tools support for Tester

Chia sẻ về các tools & addons mà tester hay dùng trong công việc. Những tiện ích này sẽ giúp cho việc kiểm thử và báo cáo lỗi trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dưới đây là list các tools & addons sẽ được hướng dẫn sử dụng để áp dụng vào công việc.

Lecture 24: Testing tools for tester.

 • Monosnap.
 • Firebug.
 • ColorZilla
 • FireShot Screen Capture.
 • Web Developer Toolbar
 • Notepad++
 • Everything search.
 • Pickpick
 • LICEcap
 • And some more.

Chapter 11: Security Testing

Lecture 25: Understanding web application security challenges.

Lecture 26: Common security mistakes in web applications.

Lecture 27: How to break and bypass form validation with Firebug.

Lecture 28: Understanding about Cross-site Scripting, Testing & checklists for XSS vulnerabilities.

Lecture 29: Understanding about SQL injection & Test SQL injection with Havij.

Lecture 30: Test upload vulnerabilities in web application.

Chapter 12: Career Guidance

Lecture 31: Interview Questions on Software Testing.

Lecture 32: Guide to create a good CV.

Sự Kiện