Kiểm thử phần mềm trong DevOps, Continuous Testing

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đại học LogiGear công bố các video mới về Testing trong DevOps, Continuous Testing.

Không còn nghi ngờ gì khi DevOps đang nắm sự kiểm soát nhiều hơn trong phát triển phần mềm. Hiện nay, có rất nhiều công ty đang tìm cách để đưa DevOps vào trong các thực nghiệm Agile hoặc Scrum. Đây là cơ hội tốt để sửa chữa scrumbutt practices để thực hiện những bước cần thiết đối với DevOps. Điều cần thiết để các teams bắt đầu hành trình này phải sẵn sàng và có đủ kiến thức, thực nghiệm và ý tưởng. Loạt videos này đóng vai trò trang bị cho tất cả những người phát triển phần mềm, những người muốn có cái nhìn khái quát hơn về Testing in DevOps, đặc biệt là quản lý kiểm thử và những kiểm thử viên, người cần thông thạo tất cả thông tin cũng như thực nghiệm để cài đặt và tối ưu hóa. Series này tập trung vào các thông tin cơ bản và, với những ý kiến về chuyển đổi văn hóa để mang DevOps/Continuous Testing vào công ty của bạn.

Continuous Testing giúp đạt được Continuous Delivery. Continuous Delivery là thực nghiệm cốt lõi cho Dev và Test teams để đạt được DevOps.

5 phần của video này là khảo nghiệm về kiến thức dành cho DevOps và Continuous Delivery. Bắt đầu từ cái nhìn tổng quan về DevOps và thực tiễn để làm DevOps, tiếp theo series này sẽ đi sâu vào những thay đổi về chiến lược kiểm thử và kiển thử tự động trong Continuous Testing. Những video cũng sẽ thảo luận những gì mà bạn có thể mong đợi từ team khác, chủ yếu là Ops/ IT teams trong DevOps và những gì bạn cần để bắt đầu hành trình DevOps.

1. DevOps là gì?

2. Mô tả tất cả các thực hành

3. The Ops side of DevOps

4. Chiến lược kiểm thử phần mềm trong Continuous Testing

5. Kiểm thử tự động trong DevOps

Michael, đồng sáng lập công ty LogiGear, đã thực hiện thành công chuỗi videos về Testing in Agile. Ông ấy dạy tại University of California, Berkeley và Santa Cruz.

P/S: anh em nào cần text trong video thì liên hệ nhé.

Share.

About Author