Làm thế nào để viết thư xin nghỉ việc thật chuyên nghiệp?

Bạn vừa quyết định thay đổi công việc? Việc bạn cần làm bây giờ là việc thư xin nghỉ việc. Đây không phải là bước đầu tiên. Bước đầu tiên là bạn cần thông báo trước với công ty theo đúng thời gian quy định. Thư xin nghỉ việc của bạn chỉ là thủ tục cần thiết để hoàn thiện quy trình mà thôi.

Quit

Làm thế nào để viết thư xin nghỉ việc thật chuyên nghiệp? Dưới đây là các bước hướng dẫn cho bạn.

Phần 1: Các phần cơ bản của thư nghỉ việc

Bạn không cần thiết phải rào trước đón sau ở phần đầu của thư xin nghỉ việc. Hãy nói luôn đến vị trí mà bạn đang muốn từ bỏ và ngày bạn dự định nghỉ việc. Có thể bạn sẽ chia sẻ lý do nghỉ việc thật sự với sếp của bạn. Nhưng trong thư xin nghỉ việc bạn không cần thiết phải trình bày lý do. Hãy đưa ra lý do đơn giản và ngắn gọn.

Dear [your boss’ name],

Please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as [position title]with [company name]. My last day will be [your last day—usually two weeks from the date you give notice].

Phần 2: Cảm ơn

Trong phần tiếp theo, đừng quên cảm ơn sếp của bạn vì cơ hội được làm việc cùng họ. Hãy viết lại những điều hay nhất mà bạn đã học được. Dù cho bạn có bị cho nghỉ việc thì vẫn nên viết ra điều đó. Hãy nhớ là bạn còn cần họ làm người tham khảo của bạn nên hãy để cho những ấn tượng cuối cùng vẫn là những ấn tượng tốt đẹp.

Thank you so much for the opportunity to work in this position for the past [amount of time you’ve been in the role]. I’ve greatly enjoyed and appreciated the opportunities I’ve had to [a few of your favorite job responsibilities], and I’ve learned [a few specific things you’ve learned on the job], all of which I will take with me throughout my career.

Phần 3: Kết thúc

Hãy thể hiện sự sẵng lòng hỗ trợ của bạn trong khi công ty tìm người thay thế. Không cần phải đi quá sâu vào chi tiết, cũng đừng hứa hẹn những điều bạn không thể thực hiện. Chỉ cần vài dòng thể hiện thành ý của bạn là đủ.

During my last two weeks, I’ll do everything possible to wrap up my duties and train other team members. Please let me know if there’s anything else I can do to aid during the transition.

I wish the company continued success, and I hope to stay in touch in the future.

Sincerely,

[Your name]

Lời kết

Bạn có thể áp dụng cách viết thư xin nghỉ việc theo mẫu trên đây và sửa lại các thông tin cần thiết rồi gửi cho người có liên quan. Có thể thư xin nghỉ của bạn sẽ nằm mãi tại phòng nhân sự nhưng bạn có thể chắc chắn về 2 điều: sếp cũ của bạn (người tham khảo của bạn) sẽ đọc và ấn tượng với nó, và nếu một ngày nào đó bạn muốn quay trở lại công ty cũ (điều này chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu), thì lá thư xin nghỉ việc của bạn dù sao cũng đã thật chuyên nghiệp.

Phương Nguyễn dịch (Theo The Muse)