Liên Hệ Hỗ Trợ Trong Công Việc

Liên hệ và tham gia ngay nhóm Skype Chat để được giúp đỡ và giúp đỡ những thành viên khác.

Đăng Tuyển Dụng & Kiếm Job

HR đăng QA/QC/Tester Jobs & Tester cập nhật thị trường tại Facebook Group.

Check out range lương tester hoặc/và tham gia khảo sát lương tester

Liên Hệ Về Những Vấn Đề Khác

Kết nối với chúng tôi trên LinkedIn hoặc email cho Ban Quản Trị qua contact@vntesters.com, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24h.