Cách viết một bug report tốt

Report bug là công việc thường xuyên và liên tục của một người làm test. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ mình có thể làm gì để một bug report trở nên hoàn chỉnh, ngắn gọn cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp và rõ ràng trong từng report được gởi ra cho Dev? Hay

Continue Reading

Giới thiệu chung về Postman

Sau bao nhiêu bài chém gió linh tinh, bài giới thiệu chung về Postman này mới bắt đầu vào công cụ Postman. Nguyên nhân chính của việc ít bài là do mình bận và mình lười. Bài này gồm có 3 mục chính: Ưu, nhược điểm của Postman Cài đặt Postman Các thành phần chính

Continue Reading

Giới thiệu Appium

Appium là gì? Appium là một công cụ kiểm thử tự động cho các ứng dụng UI trên thiết bị di động. Appium cho phép kiểm thử các ứng dụng Native, Hybrid hay Web, trên các thiết bị vật lý thực (physical device) và cả thiết bị ảo (simulator/emulator).  Appium được phát triển từ nền tảng

Continue Reading