Tự học kiểm thử phần mềm

Với mong muốn mang đến những thông tin tổng quát và hữu ích cho các bạn muốn hệ thống hóa lại kiến thức của mình, cũng như các bạn muốn tìm hiểu, tự học để trang bị kiến thức cho mình về lĩnh vực kiểm thử phần mềm, mình viết bài này từ kinh nghiệm,

Continue Reading

Junior Tester VS. Senior Tester

Bài viết là những suy nghĩ, ý kiến (chủ quan) của tác giả. Mục tiêu của bài viết là chia sẻ những suy nghĩ cũng như những trải nghiệm thực tế giữa Junior Tester VS. Senior Tester. Góc nhìn của Junior Tester. Nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm – cụ thể hơn là đi

Continue Reading

Quy tắc tâm linh của Ấn Độ

Người Ấn Ðộ dạy chúng ta về: “Bốn Quy Tắc Tâm Linh” Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. Ðiều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai

Continue Reading