Mùa xuân

Tester muốn đi onsite Mỹ

Vài trò của Tester (kỹ sư kiểm thử phần mềm) ngày càng quan trọng. Chuyện onsite nước ngoài không còn…